За сприяння обласної служби зайнятості понад 100 учасників війни на Сході країни отримали роботу

З початку 2020 року послугами обласної служби зайнятості скористалися 766  безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції  та операції об’єднаних сил, з них 99 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 666 учасників подій на Сході країни.

Серед учасників подій на Сході країни, зареєстрованих в обласній службі зайнятості,  майже половина (49%) – особи віком до 35 років, маже третина (30%) – особи від 35 до 45 років,  кожний п’ятий (21%) – старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь вподіях на Сході країни, є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять  41%; з вищою – 44%, з базовою та повною середньою – 15%.

 За сприяння обласної служби зайнятості цьогоріч отримали роботу 108 учасників подій на Сході країни. Структура робочих місць, на які були вони працевлаштовані, є наступною:

За розділами класифікацій професій: 21,4% працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин; 35,7% - на місця, керівників, менеджерів та військовослужбовців, 16,1%  - на місця працівників сфери торгівлі та послуг, 9,6% на місця фахівців,  4,7% на місця кваліфікованих робітників з інструментом.

За видами економічної діяльності:  50,6% безробітних працевлаштовані  у сільському господарстві, 14,3% в переробній промисловості, 10,4% в оптовій, роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів,  6,5% в державному управлінні.

З початку року до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 18 військовослужбовців.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, професійне навчання за направленням обласної служби зайнятості проходили 39 учасників подій на Сході країни, у т.ч. 4  особи з інвалідністю.

Станом на 1 травня 2020 року, статус безробітного мали 490 безробітних з числа учасників подій на Сході країни, з них 447 осіб отримували допомогу по безробіттю.

За інформацією відділу статистики та прогнозування ОЦЗ