Черкасцям розповіли про забезпечення житлом пільгових категорій громадян

Урядом внесено зміни до механізму отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» та від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», від 20.02.2019 № 206 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їхніх сімей».

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми тепер є Міністерство у справах ветеранів.

Звертаємо увагу на те, що змінилася формула розрахунку розміру грошової компенсації.

Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:

ГК = ((13,65 х Nс) – Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,

де Nс – кількість членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Вп – жила площа, яка перебуває у власності заявника (членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);

Nп – кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг – опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

Км – коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 5 пункту 19 цього Порядку;

ПЗ – витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв’язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

Водночас повідомляємо, що у разі змін у складі сім’ї заявник, якому призначено грошову компенсацію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовому вигляді орган соціального захисту населення про такі зміни (народження або смерті члена сім’ї, одруження/розірвання шлюбу, включення до складу сім’ї нових членів сім’ї тощо) та подати копії відповідних підтвердних документів.

У таких випадках розмір грошової компенсації підлягає перерахунку, якщо в день подання відповідної заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

У разі перерахунку грошової компенсації у зв’язку із зміною у складі сім’ї зберігається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, коли черговість виплати грошової компенсації визначається за датою взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім’ї.

У разі змін у складі сім’ї заявника внаслідок включення до її складу повнолітніх членів сім’ї, яких узято на квартирний облік після призначення заявнику грошової компенсації, заявником може бути подана нова заява про призначення грошової компенсації для оновленого складу сім’ї. Попереднє рішення комісії  про призначення грошової компенсації скасовується.

Якщо заявник або його законний представник не повідомили орган соціального захисту населення про зміну у складі сім’ї, що спричинило виплату грошової компенсації у розмірі з розрахунку на померлу особу або на особу, яка не є членом його сім’ї, заявник повертає органу соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума коштів, яка підлягає поверненню, визначається комісією.

Ухвалені зміни, серед іншого, передбачають, що органи соціального захисту населення обстежують матеріально-побутові умови заявника за ісцем перебування на квартирному обліку, про що складають акт за формою, встановленою Міністерством у справах ветеранів.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 0472 37 63 41.